تولید نایلون عرض از ۱ تا ۲۰ متر

سانیا پلاستیک قادر به تولید نایلون از عرض ۱ تا ۲۰ متر در انواع تک [...]