تفاوت نایلون و نایلکس درجه ۱ و ۲

همانطور که مطلع هستید برای کاهش قیمت نهایی تولید از مواد اولیه درجه ۲ و [...]