تاریخچه پلاستیک

در سال ۱۸۶۲ بود که الکساندر پارکز اولین پلاستیک ساخته دست بشر را در نمایشگاه [...]