لفاف چیست ؟

لفاف چیست و چه کاربردی دارد ؟ به طور کلی به هر نوع بسته بندی [...]